ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ซัพพอร์ท โซลูชั่น

นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คําชี้แจงการปฏิบัติตาม DMCA สําหรับ: www.support.in.th 
เว็บไซต์นี้ดําเนินการโดย: บริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ท โซลูชั่น จํากัด
DMCA.com 224086
DMCA แฟกซ์: 021075034
ที่อยู่ DMCA: เลขที่ 61 หมู่ 4 ถนนพุทธสาคร สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
ที่อยู่อีเมล DMCA: copyright@support.in.th
วันที่เพิ่ม: 01/27/2021 21:45:20
วันที่ปรับเปลี่ยน: 02/25/2564 18:36:31


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ต โซลูชั่น ตกลงดำเนินการดังนี้

เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ต โซลูชั่น นโยบาย และแนวทางการละเมิดลิขสิทธิ์ที่จำกัด
ข้อความต่อไปนี้ที่มีรายละเอียดการปฏิบัติตามได้รับเลือกให้เป็นตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการจัดการการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการเป็นเจ้าของเนื้อหา คำชี้แจงนโยบายนี้ไม่ได้ประกอบขึ้นหรือแทนที่ข้อกำหนดการใช้งานแบบจำกัดของ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งานที่ยอมรับได้หรือข้อกำหนดอื่น ๆ สำหรับการอ้างอิงหรือการเผยแพร่เว็บไซต์นี้หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เป็นของ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED นโยบายนี้ไม่ได้แสดงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเจ้าของเว็บไซต์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ / ภูมิภาคที่ POWER ตั้งอยู่ เงื่อนไขและข้อผูกพัน การลงทะเบียน Technical Support Solutions Co., Ltd.
ต่อไปนี้คือเวอร์ชันที่แก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาคำแนะนำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการลบการละเมิดลิขสิทธิ์ (DMCA) สำหรับเว็บไซต์นี้โดยเฉพาะ

POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบเนื้อหาที่อ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ หลังจากได้รับการแจ้งเตือนต่อไปนี้ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED จะลบหรือกำหนดให้บุคคลที่สามลบเนื้อหาบนเว็บไซต์ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และภายในขอบเขตที่เราสามารถทำได้ เราจะห้ามผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้เข้าถึงบริการของเรา POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED จัดการการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลของบริษัทนั้น ๆ กับ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED ในแง่ของการใช้งาน เงื่อนไขการบริการ ข้อตกลงการใช้งานที่ยอมรับได้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ยกมาหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้
นอกจากนี้ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED จะประมวลผลการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กําหนดด้านล่างหรือผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ที่ได้รับอนุมัติด้านล่าง เพาเวอร์เทคโนโลยีสนับสนุนโซลูชั่นจํากัดจะ:
 • ดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาที่อ้างว่าละเมิดหรือเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ละเมิด ส่งต่อหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด (จําเลย); และ
 • ทําตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้ผู้ให้บริการเนื้อหาทราบทันทีว่า POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED ได้ลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอก ดัดแปลง คัดลอก หรือแสดงบนเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากคุณเชื่อว่างานของคุณได้รับการถ่ายทอดสด เผยแพร่ซ้ำ สตรีมซ้ำ เข้ารหัสหรือแปลง ในลักษณะที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ และคุณร้องขอให้ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED ลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดออกจากเว็บไซต์ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED คุณต้องส่งหนังสือแจ้งกิจกรรมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกร้องการละเมิดหรือกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ได้รับอนุมัติด้านล่าง ประกาศของคุณต้องมีข้อมูลต่อไปนี้เป็นหลัก:

 1. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพของเจ้าของหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ลิขสิทธิ์
 2. ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ (หรืองาน) ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
 3. คำอธิบายว่าเนื้อหาที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดอยู่ที่ใด และมีต้นฉบับหรือสำเนาลิขสิทธิ์ของงานที่มีลิขสิทธิ์อยู่ (ตัวอย่างเช่น URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่อย่างถูกกฎหมาย ชื่อรุ่นและข้อความที่ตัดตอนมาของหน้าจะถูกคัดลอก เป็นต้น)
 4. ระบุตำแหน่งของเนื้อหาที่ละเมิดบนเว็บไซต์และ/หรือเครือข่าย POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED อย่างชัดเจน รวมถึง URL ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ Energy Technology Support Solution LIMITED สามารถค้นหาเนื้อหาได้
 5. ชื่อของเธอ
 6. ที่อยู่ของคุณ
 7. หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 8. ที่อยู่อีเมลของคุณ
 9. คำชี้แจงที่คุณเชื่ออย่างจริงใจว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ
 10. คำแถลงของคุณขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

หมายเหตุ: ข้อมูลต่อไปนี้มีไว้เพื่อแจ้งโซลูชันการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่ จํากัด ผู้ติดต่อหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของคุณอาจถูกละเมิด อย่าส่งคําถามใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ (เช่นคําขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือการบริการลูกค้ารายงานหรือการใช้อีเมลในทางที่ผิด เป็นต้น) ไปยังที่ติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณจะไม่ได้รับการตอบกลับถ้าส่งไปยังที่ติดต่อนั้น เราขอเตือนคุณว่าภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหากคุณบิดเบือนความจริงโดยไม่รู้ตัวว่าเนื้อหาออนไลน์ละเมิดคุณอาจถูกลงโทษทางแพ่งอย่างหนัก ค่าใช้จ่ายในศาล และค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นโดยเรา โดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือโดยผู้รับใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากการที่เราพึ่งพาการบิดเบือนความจริงของคุณ คุณอาจถูกดําเนินคดีอาญาในข้อหาไต่ความประพรีหน้า

บริษัท POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION จํากัด หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจาก POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED เพื่อรับการแจ้งเตือนการละเมิดที่อ้างสิทธิ์คือ:

 1. copyright@support.in.th เลขที่ 61 หมู่ 4 ถนนพุทธสาคร สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110,021075034ไทย
  Attn: ฝ่ายกฎหมาย

 2. เคาน์เตอร์แจ้งเตือน
  หากคุณเป็นลูกค้าหรือผู้ใช้เว็บไซต์ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED ที่ได้รับแจ้งจากเราว่าเนื้อหาของคุณถูกลบออกหลังจากเราได้รับแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อ้างสิทธิ์และคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดหรือได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาดังกล่าว (รวมถึง 'การใช้งานที่เป็นธรรม') คุณสามารถแจ้งเคาน์เตอร์เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราที่ระบุไว้ข้างต้น การแจ้งให้ทราบตัวนับของคุณต้องมีข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างมาก:
  1. ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
  2. การระบุเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดรวมถึงสถานที่ที่เนื้อหาปรากฏก่อนที่จะถูกลบออกหรือเข้าถึงเนื้อหาถูกปิดใช้งาน
  3. คําแถลงภายใต้บทลงโทษของการตัดสินว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาถูกลบออกหรือปิดการใช้งานอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุตัวตนที่ผิดพลาด
  4. ชื่อของเธอ
  5. ที่อยู่ของคุณ
  6. หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
  7. ที่อยู่อีเมลของคุณ
  8. คําแถลงที่คุณยินยอมให้เขตอํานาจศาลของเขตตุลาการที่คุณอยู่หรือเขตตุลาการใด ๆ ที่ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED ทําธุรกิจและคุณจะยอมรับบริการกระบวนการจากฝ่ายบ่นหรือตัวแทน
  เมื่อได้รับการแจ้งเตือนเคาน์เตอร์เป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะข้างต้น POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED จะ:
  1. แจ้งให้ผู้ที่แจ้งพร้อมสําเนาการแจ้งเตือนของเคาน์เตอร์ทันทีและแจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่า POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED จะแทนที่เนื้อหาที่ถูกลบออกหรือหยุดการเข้าถึงภายใน 10 วันทําการ และ
  2. เปลี่ยนเนื้อหาที่ถูกลบออกและยุติการเข้าถึงไม่น้อยกว่า 10 หรือมากกว่า 14 วันทําการหลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากเคาน์เตอร์เว้นแต่ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED จะได้รับการแจ้งเตือนจากบุคคลที่ส่งการแจ้งเตือนว่าบุคคลดังกล่าวได้ยื่นคําสั่งศาลเพื่อยับยั้งลูกค้าไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED's ระบบหรือเครือข่าย
  โปรดทราบ: POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED ไม่สามารถและไม่ตัดสินข้อดีของการเรียกร้องของคุณ (หรือโต้แย้ง)
  ดังนั้น POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED จะไม่ลบหรือปิดการใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดหรือกู้คืนเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกลบออกยกเว้นตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในที่นี้
  เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพพอร์ท โซลูชั่น จํากัด หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจาก POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED เพื่อรับการแจ้งเตือนการแจ้งการอ้างสิทธิ์แบบเคาน์เตอร์ คือ


  copyright@support.in.th เลขที่ 61 หมู่ 4 ถนนพุทธสาคร สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110,021075034 ไทย
  Attn: ฝ่ายกฎหมาย

อัพเดทล่าสุด 03/15/2019

คําชี้แจงของกระบวนการลบลิขสิทธิ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นี้หรือที่เรียกว่า DMCA Takedown ได้มอบให้กับ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION Limited โดย บริษัท ดิจิตอลมิลเลนเนียมลิขสิทธิ์เซอร์วิส จํากัด (DMCA.com) เป็นบริการอํานวยความสะดวก

มันได้รับการแก้ไขเพื่อความสะดวกและความสะดวกในการค้นหาคําแนะนําการกระทําเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์ (DMCA) โดยเฉพาะสําหรับเว็บไซต์นี้

คําแถลงนโยบายนี้ไม่ถือเป็นกฎหมายหรือแนวปฏิบัติทางกฎหมายและไม่ได้แทนที่ข้อกําหนดการใช้งานข้อกําหนดในการให้บริการข้อกําหนดและเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานที่ยอมรับได้หรือข้อกําหนดอื่น ๆ ที่อ้างอิงหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้หรืออื่น ๆ ที่เจ้าของไซต์เป็นเจ้าของ นโยบายนี้ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของข้อกําหนดเงื่อนไขและภาระหน้าที่ของเจ้าของเว็บไซต์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศที่ POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED ได้รับการจดทะเบียน

DMCA.com ได้ให้คําชี้แจงนี้อย่างหมดจดเพื่อความสะดวกของเจ้าของเว็บไซต์และผู้ใช้เว็บไซต์
DMCA.com ไม่แถลงการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่มีและเผยแพร่เว็บไซต์ที่มีการวางคําชี้แจงนี้
DMCA.com ไม่แถลงการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่มีการวางคําสั่งนี้
DMCA.com ไม่แจ้งการอ้างสิทธิ์เจ้าของเว็บไซต์จะปฏิบัติตามกระบวนการลบการละเมิดลิขสิทธิ์โดยละเอียดข้างต้นตามรายละเอียด

หากคุณพบว่าคําชี้แจงนี้ถูกละเมิดและใช้ในการละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการหรือข้อกําหนดการใช้งาน DMCA.com โปรดติดต่อ compliance_abuse@dmca.com

การเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เสร็จสมบูรณ์ตามที่กําหนดไว้ข้างต้นจะดําเนินการผ่าน: copyright@support.in.th