กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ต โซลูชั่น (PTSS.GORUP)

ข้อมูลบริษัท

logo PtssGroup Welcome To Business Group

“POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED"
No.61 Moo4 Suan Luang, Krathum Baen, Samut Sakhon, 74110

เราได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการของเราอย่างจริงจังมาโดยตลอด


เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้ใช้งาน


อีกทั้งยังมองหา พันธ์มิตรทางการค้าใหม่ๆ


เพื่อมอบสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดให้แก่ลูกค้าเรา
ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 28,783 ราย และมากกว่า 500 องค์กรเรายังคงไม่หยุดพัฒนา และสัญญาว่าจะทำให้ดียิ่งขึ้น


เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุดคณะกรรมการและผู้บริหาร


ผู้บริหารฝ่าย. กลุ่มตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ. สำหรับการบริหารงานทั่วไป. ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ.


anek chomchai

นายเอนก ชมชัย

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธ์ ตามหนังสือรับรองบริษัท


อำนวย ชมชัย

นางอำนวย ชมชัย

รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานขึ้นตรงต่อสำนักบริหาร


กนกรัตน์ รัทธ์พิมล

นางกนกรัตน์ รัชพิมล

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หน่วยงานขึ้นตรงต่อสำนักบริหาร


สุเมธ วรรณวิจิตร

นายสุเมธ วรรณวิจิตร

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ

หน่วยงานขึ้นตรงต่อสำนักบริหาร


สุพัตรา สีบุญลำ

นางสาวสุพัตรา สีบุญลำ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

หน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ


ณัฐวุฒิ หนองหลวง

นายณัฐวุฒิ หนองหลวง

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

หน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ


กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
นายเอนก ชมชัย กรรมการลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563


Business Partner
(กลุ่มบริษัทพันธมิตรและคู่ค้าของเรา)


Company name Partner Agent
ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
inet บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
laz บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย)
MISUMI บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด
เพย์ โซลูชั่น บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด
เมโทรซิสเต็มส์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
synnex บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MICROSOFT บริษัท ไมโครซอฟท์ จํากัด (มหาชน)
flash บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด
metrabyte บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด
metrabyte บริษัท ไอที เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด
metrabyte บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด
metrabyte บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
metrabyte บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

กลุ่มบริษัทในเครือ PTSS GROUP

logo PtssGroup เว็บไซต์ในเครือ PowerTechnology International Corporation.