ประกาศบริษัท HRF-FM-64-004
ประกาศบริษัท HRF-FM-64-004

ประกาศบริษัท HRF-FM-64-004

ด้วยการมีคำสั่งปิด  (สำนักงานใหญ่) ซึ่งเป็นคลังสินค้าและสำนักงานหลัก

ทำให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้เราได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และหาแนวทางการแก้ไขตลอดมา อนึ่งกรณีคำสั่งซื้อของท่านเร่งด่วนและทางบริษัทยังไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ โดยจะไม่มีผลต่อสถานะใดๆที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ ทั้งนี้พวกเราจะพยายยามจนสุดความสามารถให้การเร่งจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านและหากท่านต้องการส่งคำสั่งซื้อเข้ามาใหม่โปรดเผื่อเวลาและสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อไม่ให้คำสั่งซื้อนั้นได้รับผลกระทบหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทต้องขออภัยในความล่าช้าดังกล่าวมา ณ โอกาศนี้

และขอขอบพระคุณ ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเราเสมอมาComments

Mutta C.
06/09/2021
รอจร้า ที่นี่ถูกสุดละ

Add Comment