ประกาศการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทเอกชน
ประกาศการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทเอกชน

ประกาศการจัดส่งสินค้าโดยบริษัทเอกชน

 เรียนท่านผู้ใช้บริการ

จากปัญหาความล่าที่เกิดขึ้น บริษัทขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว

 หากสินค้าใดที่ถูกกำหนดให้จัดส่งโดยพนักงานของบริษัทแล้วเกิดความล่าช้าขึ้นเกิน 2วันทำการ บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าเราจะทำการส่งสินค้าซ้ำโดยบริษัทขนส่งเอกชน โดยสินค้านั้นจะมาจากการจัดหาจากตัวแทนจำหน่าย ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทคู่ค้าต่างๆของบริษัทที่อยู่ใกล้กับที่อยู่ของลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้การจัดส่งสินค้านั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและลดโอกาศการเกิดความเสียหายแก่ตัวสินค้า บริษัทต้องขออภัยอีกครั้งในความล่าช้าที่เกิดขึ้น และจะหาแนวทางแก้ไขกรณีดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวในอนาคต

ด้วยความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Add Comment